Preview Mode Links will not work in preview mode

Körpodden

Mar 25, 2022

Är körsång viktig för civilsamhället? Förbundsdirektör Karin Eklundh samtalar under Folk & Kultur med Lovisa Kronstrand Alinder, Sveriges Kyrkosångsförbund och Lotta Wilund, Sveriges barn- och ungdomskörer UNGiKÖR kring körsångens ovärdeliga betydelse i civilsamhället. I samverkan med...


Dec 31, 2021

Denna sista dag på året får vi lyssna på ett spännande samtal med kördirigentprofilen Cecilia Rydinger, som är aktuell med boken "Eric Ericson genom mina glasögon". Cecilia berättar om Ericsons fantastiska livsverk och hur samarbetet med Eric har präglat både hennes och många andras musikaliska och...


Oct 29, 2021

Det är lätt att tänka sig att musik är något abstrakt och luddigt, men forskning visar att sång kan ha oanade, starka kroppsliga effekter på oss. Tina Grape Viding är forskare och sjuksköterska, och har utfört intressant forskning kring sångens skilda effekter på professionella sångare och amatörsångare....


Aug 27, 2021

Följ med i ett intressant samtal om manskör och musikens betydelse för människan. Sofia Söderberg, dirigent för manskören Svanholm Singers, berättar bl.a. om sitt möte med tonsättaren Veljo Tormis och delar med sig av sina tankar kring arbetet med manskör och hur sången och musiken påverkar våra liv. God...


Mar 26, 2021

Gospelmusik och gospelkör – om lidande, hopp och sång som bär människor samtalar Karin Eklundh och gospelprofilen Jonas Engström. Följ med i ett böljande samtal om allt från gospelmusikens historia till kören som växtplats. Gospelmusiken inkluderar och bär på en kraft som vi nog alla behöver. God lyssnin